تور کیش 4 شب و 5 روز

THR KIH
تاریخ : شنبه 1401/12/20 ساعت پرواز: 17:30
مدت پرواز: 02:00
Economy
مبدا : فرودگاه مهرآباد
شرکت حمل و نقل: زاگرس
نوع سفر: هواپیما
مقصد: فرودگاه بین‌المللی کیش
KIH THR
تاریخ : چهارشنبه 1401/12/24 ساعت پرواز: 12:30
مدت پرواز: 02:00
Economy
مبدا : فرودگاه بین‌المللی کیش
شرکت حمل و نقل: فلای پرشیا
نوع سفر: هواپیما
مقصد: فرودگاه مهرآباد

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,930,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,830,000 تومان
نوزاد
750,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,130,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,830,000 تومان
نوزاد
750,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,380,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,830,000 تومان
نوزاد
750,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,830,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,830,000 تومان
نوزاد
750,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,830,000 تومان
نوزاد
750,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,830,000 تومان
نوزاد
750,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,830,000 تومان
نوزاد
750,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,830,000 تومان
نوزاد
750,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,580,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,830,000 تومان
نوزاد
750,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • کپی کارت ملی
  • اصل شناسنامه برای رویت هتل و مدارک محرز و شرعی جهت اثبات زوجیت
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • رزور هتل با صبحانه
  • ترانسفر رایگان

توضیحات

    

مسئولین تور

6LfLVjIhAAAAABaiSJA7PwIQWvVkywD5o0RtU_yc