تور پاتایا نوروز 1402

این تور منقضی شده است.

IKA BKK
تاریخ : پنجشنبه 1402/01/10 ساعت پرواز: 21:45
مدت پرواز: 06:30
Economy
مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
شرکت حمل و نقل: ماهان
نوع سفر: هواپیما
مقصد: فرودگاه بین‌المللی سووارنابومی
BKK IKA
تاریخ : شنبه 1402/01/19 ساعت پرواز: 09:45
مدت پرواز: 06:30
Economy
مبدا : فرودگاه بین‌المللی سووارنابومی
شرکت حمل و نقل: ماهان
نوع سفر: هواپیما
مقصد: فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
44,385,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,545,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
48,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
44,670,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,545,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
44,670,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,745,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,925,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
45,355,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
50,145,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
57,725,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
50,145,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
44,445,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
50,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
58,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
44,785,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
51,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
60,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
53,335,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
45,640,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
51,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
64,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
54,420,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
45,640,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
52,535,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
62,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
52,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
46,095,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
54,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
66,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
54,420,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
46,780,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
54,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
67,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
67,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
46,895,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
68,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
47,180,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
68,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
54,420,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
47,180,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
56,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
69,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
56,585,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
47,350,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
56,925,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
71,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
57,665,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
47,635,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
60,915,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
79,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
59,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
49,005,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
67,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
92,835,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
65,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
51,395,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت
  • ویزا
  • کپی کارت ملی
  • تست PCR یا کارت واکسن
  • پرینت حساب بانکی بامانده 50.000.000 تومانی
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • رزور هتل با صبحانه
  • ترانسفر رایگان
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

   

مسئولین تور

6LfLVjIhAAAAABaiSJA7PwIQWvVkywD5o0RtU_yc