تور آفری مالدیو

IKA DXB
تاریخ : يكشنبه 1402/01/20 ساعت پرواز: 15:15
مدت پرواز: 02:15
Economy
مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
شرکت حمل و نقل: فلای دبی
نوع سفر: هواپیما
مقصد: فرودگاه بین‌المللی دبی
DXB MLE
تاریخ : يكشنبه 1402/01/20 ساعت پرواز: 01:25
مدت پرواز: 04:10
Economy
مبدا : فرودگاه بین‌المللی دبی
شرکت حمل و نقل: فلای دبی
نوع سفر: هواپیما
مقصد: فرودگاه بین‌المللی ابراهیم نصیر
MLE DXB
تاریخ : جمعه 1402/01/25 ساعت پرواز: 23:30
مدت پرواز: 04:10
Economy
مبدا : فرودگاه بین‌المللی ابراهیم نصیر
شرکت حمل و نقل: فلای دبی
نوع سفر: هواپیما
مقصد: فرودگاه بین‌المللی دبی
DXB IKA
تاریخ : جمعه 1402/01/25 ساعت پرواز: 07:15
مدت پرواز: 02:10
Economy
مبدا : فرودگاه بین‌المللی دبی
شرکت حمل و نقل: فلای دبی
نوع سفر: هواپیما
مقصد: فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
66,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
84,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
65,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
65,800,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
66,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
81,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
66,320,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
66,320,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
67,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
82,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
67,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
67,400,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
82,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
117,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
82,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
82,600,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
84,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
120,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
83,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
83,800,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
85,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
122,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
85,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
85,000,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
88,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
129,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
88,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
88,600,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
100,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
153,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
100,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
100,600,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
100,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
153,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
100,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
100,600,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
104,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
160,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
104,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
104,200,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • رزور هتل با صبحانه
  • ترانسفر رایگان
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

  

مسئولین تور

6LfLVjIhAAAAABaiSJA7PwIQWvVkywD5o0RtU_yc