تور مالدیو 5 شب

IKA DXB
تاریخ : پنجشنبه 1402/01/03 ساعت پرواز: 00:55
مدت پرواز: 02:15
Economy
مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
شرکت حمل و نقل: فلای دبی
نوع سفر: هواپیما
مقصد: فرودگاه بین‌المللی دبی
DXB MLE
تاریخ : پنجشنبه 1402/01/03 ساعت پرواز: 10:05
مدت پرواز: 04:10
Economy
مبدا : فرودگاه بین‌المللی دبی
شرکت حمل و نقل: فلای دبی
نوع سفر: هواپیما
مقصد: فرودگاه بین‌المللی ابراهیم نصیر
MLE DXB
تاریخ : سه شنبه 1402/01/08 ساعت پرواز: 15:40
مدت پرواز: 05:05
Economy
مبدا : فرودگاه بین‌المللی ابراهیم نصیر
شرکت حمل و نقل: فلای دبی
نوع سفر: هواپیما
مقصد: فرودگاه بین‌المللی دبی
DXB IKA
تاریخ : سه شنبه 1402/01/08 ساعت پرواز: 22:00
مدت پرواز: 02:15
Economy
مبدا : فرودگاه بین‌المللی دبی
شرکت حمل و نقل: فلای دبی
نوع سفر: هواپیما
مقصد: فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,990,000 تومان + 1,140 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,990,000 تومان + 2,140 دلار
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,990,000 تومان + 640 دلار
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,990,000 تومان + 240 دلار
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,990,000 تومان + 1,340 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,990,000 تومان + 2,240 دلار
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,990,000 تومان + 990 دلار
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,990,000 تومان + 690 دلار
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,990,000 تومان + 1,350 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,990,000 تومان + 2,190 دلار
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,990,000 تومان + 1,040 دلار
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,990,000 تومان + 590 دلار
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,990,000 تومان + 1,420 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,990,000 تومان + 1,290 دلار
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,990,000 تومان + 590 دلار
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,990,000 تومان + 1,520 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,990,000 تومان + 2,690 دلار
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,990,000 تومان + 1,120 دلار
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,990,000 تومان + 490 دلار
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,990,000 تومان + 2,220 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,990,000 تومان + 1,090 دلار
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,990,000 تومان + 890 دلار
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,990,000 تومان + 2,580 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,990,000 تومان + 2,250 دلار
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,990,000 تومان + 790 دلار
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,990,000 تومان + 2,990 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,990,000 تومان + 4,550 دلار
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,990,000 تومان + 2,360 دلار
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,990,000 تومان + 1,690 دلار
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,990,000 تومان + 3,140 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,990 دلار
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,990,000 تومان + 890 دلار
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,990,000 تومان + 90 دلار

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • رزور هتل با صبحانه
  • ترانسفر رایگان
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

    

مسئولین تور

6LfLVjIhAAAAABaiSJA7PwIQWvVkywD5o0RtU_yc