تور مسقط 3 شب و 4 روز

IKA MCT
تاریخ : جمعه 1402/01/11 ساعت پرواز: 07:45
مدت پرواز: 02:20
Economy
مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
شرکت حمل و نقل: قشم ایر
نوع سفر: هواپیما
مقصد: فرودگاه بین‌المللی مسقط
MCT IKA
تاریخ : دوشنبه 1402/01/14 ساعت پرواز: 18:30
مدت پرواز: 02:20
Economy
مبدا : فرودگاه بین‌المللی مسقط
شرکت حمل و نقل: قشم ایر
نوع سفر: هواپیما
مقصد: فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,480,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,500,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,830,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,500,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,830,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,500,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,500,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
900,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,500,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,500,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,610,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,500,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,110,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,500,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,930,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,500,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
64,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,500,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • رزور هتل با صبحانه
  • ترانسفر رایگان
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

   

مسئولین تور

6LfLVjIhAAAAABaiSJA7PwIQWvVkywD5o0RtU_yc