تور مسقط 4 شب و 5 روز

IKA MCT
تاریخ : دوشنبه 1402/01/07 ساعت پرواز: 07:45
مدت پرواز: 02:00
Economy
مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
شرکت حمل و نقل: قشم ایر
نوع سفر: هواپیما
مقصد: فرودگاه بین‌المللی مسقط
MCT IKA
تاریخ : جمعه 1402/01/11 ساعت پرواز: 18:30
مدت پرواز: 02:00
Economy
مبدا : فرودگاه بین‌المللی مسقط
شرکت حمل و نقل: قشم ایر
نوع سفر: هواپیما
مقصد: فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,230,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,500,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,030,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,500,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,500,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,830,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,500,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,030,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,500,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,230,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,500,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,500,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,230,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,500,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,500,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,830,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,500,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,500,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,500,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,500,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,230,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,500,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,030,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,030,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,500,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,830,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,500,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,500,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,430,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,500,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,500,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
66,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
39,360,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,500,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
66,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,360,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,500,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
68,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,360,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,500,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
77,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,480,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,500,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
56,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
90,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,500,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • رزور هتل با صبحانه
  • ترانسفر رایگان
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

     

مسئولین تور

6LfLVjIhAAAAABaiSJA7PwIQWvVkywD5o0RtU_yc