آفر تور دبی

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,700,000 تومان
نوزاد
3,900,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,500,000 تومان
نوزاد
3,390,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,500,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,500,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,500,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,500,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,100,000 تومان
نوزاد
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
 • پاسپورت
  اسکن پاسپورت با 6 ماه اعتبار
 • کپی کارت ملی
  اسکن کارت ملی جدید اسکن شناسنامه اسکن عکس 3*4 برای افراد زیر 18 سال کپی شناسنامه فرد و والدین هم اجباری می باشد. تست منفی کرونا طبق قوانین ایرلاین( موقتا برای مسیر برگشت )
خدمات آژانس
 • بلیط رفت و برگشت
  ویزا اقامت همراه با صبحانه بیمه مسافرتی لیدر فارسی زبان
 • رزور هتل با صبحانه
 • بیمه مسافرتی

توضیحات

  

مسئولین تور

6LfLVjIhAAAAABaiSJA7PwIQWvVkywD5o0RtU_yc