آفر تور آنتالیا

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,800,000 تومان
نوزاد
1,500,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,700,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,800,000 تومان
نوزاد
1,500,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,900,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,800,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,900,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,700,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,900,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,900,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,700,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,800,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,800,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,800,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,800,000 تومان
نوزاد
1,500,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,800,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,800,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,800,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت
    عکس یا اسکن پاسپورت با حداقل اعتبار 7ماه - کارت واکسن دیجیتال
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
    ایرباس معراج - ترانسفر فرودگاهی- اقامت در هتل همراه با خدمات غذایی- بیمه مسافرتی- لیدر فارسی زبان
  • تور لیدر فارسی زبان
  • ترانسفر رایگان
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

              

مسئولین تور

6LfLVjIhAAAAABaiSJA7PwIQWvVkywD5o0RtU_yc