تور استانبول 7 شب و 8 روز

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,000,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,970,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,300,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,400,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,740,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,680,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,500,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,610,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,300,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,500,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,880,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,300,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,500,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت
  • تست PCR یا کارت واکسن
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • رزور هتل با صبحانه
  • ترانسفر رایگان
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

    

مسئولین تور

  • ملینا حسنی قوام آباد
6LfLVjIhAAAAABaiSJA7PwIQWvVkywD5o0RtU_yc