تور استانبول مهر ماه

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,300,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,410,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,580,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,410,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,580,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,410,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,580,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,920,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,580,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,860,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,300,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,300,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,280,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,280,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,580,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,030,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت
  • تست PCR یا کارت واکسن
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • رزور هتل با صبحانه
  • ترانسفر رایگان
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

    

مسئولین تور

6LfLVjIhAAAAABaiSJA7PwIQWvVkywD5o0RtU_yc