تور مشهد با قطار 6 تخته

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
850,000 تومان
نوزاد
-
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
700,000 تومان
نوزاد
-
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
700,000 تومان
نوزاد
-
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,780,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
700,000 تومان
نوزاد
-
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,885,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,785,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
700,000 تومان
نوزاد
-
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,998,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,146,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,898,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
850,000 تومان
نوزاد
-
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,632,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,564,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,532,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
700,000 تومان
نوزاد
-
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
700,000 تومان
نوزاد
-

اطلاعات تور

نوع سفر زمینی
مدارک لازم
  • کپی کارت ملی
  • اصل شناسنامه برای رویت هتل و مدارک محرز و شرعی جهت اثبات زوجیت
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • رزور هتل با صبحانه
  • ترانسفر رایگان

توضیحات

    

مسئولین تور

  • سپیده رمضانی
6LfLVjIhAAAAABaiSJA7PwIQWvVkywD5o0RtU_yc