تور زمینی مشهد با قطار 4 تخته

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
940,000 تومان
نوزاد
-
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,150,000 تومان
نوزاد
-
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
940,000 تومان
نوزاد
-
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,840,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
940,000 تومان
نوزاد
-
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,125,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,025,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
940,000 تومان
نوزاد
-
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,298,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,446,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,198,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,150,000 تومان
نوزاد
-
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,872,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,804,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,772,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
940,000 تومان
نوزاد
-
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,140,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
940,000 تومان
نوزاد
-

اطلاعات تور

نوع سفر زمینی
مدارک لازم
  • کپی کارت ملی
  • اصل شناسنامه برای رویت هتل و مدارک محرز و شرعی جهت اثبات زوجیت
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • رزور هتل با صبحانه
  • ترانسفر رایگان

توضیحات

    

مسئولین تور

  • سپیده رمضانی
6LfLVjIhAAAAABaiSJA7PwIQWvVkywD5o0RtU_yc