تور مشهد با قطار فدک

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,840,000 تومان
نوزاد
-
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,240,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,740,000 تومان
نوزاد
-
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,740,000 تومان
نوزاد
-
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,740,000 تومان
نوزاد
-
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,925,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,825,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,740,000 تومان
نوزاد
-
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,988,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,136,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,888,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,840,000 تومان
نوزاد
-
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,672,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,604,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,572,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,740,000 تومان
نوزاد
-
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,940,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,740,000 تومان
نوزاد
-

اطلاعات تور

نوع سفر زمینی
مدارک لازم
  • کپی کارت ملی
  • اصل شناسنامه برای رویت هتل و مدارک محرز و شرعی جهت اثبات زوجیت
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • رزور هتل با صبحانه
  • ترانسفر رایگان

توضیحات

    

مسئولین تور

  • سپیده رمضانی
6LfLVjIhAAAAABaiSJA7PwIQWvVkywD5o0RtU_yc