تور مشهد از اصفهان

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,300,000 تومان
نوزاد
-
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,300,000 تومان
نوزاد
-
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,300,000 تومان
نوزاد
-
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,448,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,596,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,348,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,300,000 تومان
نوزاد
-
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,380,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,300,000 تومان
نوزاد
-
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,485,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,385,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,300,000 تومان
نوزاد
-
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,232,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,164,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,132,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,300,000 تومان
نوزاد
-
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,300,000 تومان
نوزاد
-

اطلاعات تور

نوع سفر زمینی
مدارک لازم
  • کپی کارت ملی
  • اصل شناسنامه برای رویت هتل و مدارک محرز و شرعی جهت اثبات زوجیت
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • رزور هتل با صبحانه
  • ترانسفر رایگان

توضیحات

    

مسئولین تور

  • سپیده رمضانی
6LfLVjIhAAAAABaiSJA7PwIQWvVkywD5o0RtU_yc