تور مشهد از شیراز

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,490,000 تومان
نوزاد
-
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,270,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,490,000 تومان
نوزاد
-
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,490,000 تومان
نوزاد
-
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,675,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,575,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,490,000 تومان
نوزاد
-
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,422,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,354,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,322,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,490,000 تومان
نوزاد
-
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,490,000 تومان
نوزاد
-
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,728,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,876,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,628,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
3,580,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,320,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
3,580,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر زمینی
مدارک لازم
  • کپی کارت ملی
  • اصل شناسنامه برای رویت هتل و مدارک محرز و شرعی جهت اثبات زوجیت
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • رزور هتل با صبحانه
  • ترانسفر رایگان

توضیحات

    

مسئولین تور

  • سپیده رمضانی
6LfLVjIhAAAAABaiSJA7PwIQWvVkywD5o0RtU_yc