تور مشهد از تبریز

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,060,000 تومان
نوزاد
-
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
900,000 تومان
نوزاد
-
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
900,000 تومان
نوزاد
-
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,060,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,060,000 تومان
نوزاد
-
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
900,000 تومان
نوزاد
-
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
900,000 تومان
نوزاد
-
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,208,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,356,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,108,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,060,000 تومان
نوزاد
-
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,832,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,764,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,732,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
900,000 تومان
نوزاد
-
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
900,000 تومان
نوزاد
-

اطلاعات تور

نوع سفر زمینی
مدارک لازم
  • کپی کارت ملی
  • اصل شناسنامه برای رویت هتل و مدارک محرز و شرعی جهت اثبات زوجیت
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • رزور هتل با صبحانه
  • ترانسفر رایگان

توضیحات

    

مسئولین تور

  • سپیده رمضانی
6LfLVjIhAAAAABaiSJA7PwIQWvVkywD5o0RtU_yc