تور کیش مهر ماه

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,255,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,155,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
2,730,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,320,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
2,850,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
2,850,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
2,850,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,395,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
2,850,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
2,850,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,950,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
2,850,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,275,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,175,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
2,850,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
2,850,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
2,850,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
2,850,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
2,850,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
2,850,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • کپی کارت ملی
  • اصل شناسنامه برای رویت هتل و مدارک محرز و شرعی جهت اثبات زوجیت
خدمات آژانس
  • رزور هتل با صبحانه
  • بلیط رفت و برگشت
  • گشت شهری
  • ترانسفر رایگان

توضیحات

   

مسئولین تور

6LfLVjIhAAAAABaiSJA7PwIQWvVkywD5o0RtU_yc