تور مشهد از اهواز

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,840,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,500,000 تومان
نوزاد
-
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,400,000 تومان
نوزاد
-
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,400,000 تومان
نوزاد
-
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,500,000 تومان
نوزاد
-
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,480,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,400,000 تومان
نوزاد
-
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,585,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,485,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,400,000 تومان
نوزاد
-
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,648,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,796,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,548,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,500,000 تومان
نوزاد
-
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,332,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,264,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,232,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,400,000 تومان
نوزاد
-
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,770,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,670,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,500,000 تومان
نوزاد
-

اطلاعات تور

نوع سفر زمینی
مدارک لازم
  • کپی کارت ملی
  • اصل شناسنامه برای رویت هتل و مدارک محرز و شرعی جهت اثبات زوجیت
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • رزور هتل با صبحانه
  • ترانسفر رایگان

توضیحات

    

مسئولین تور

  • سپیده رمضانی
6LfLVjIhAAAAABaiSJA7PwIQWvVkywD5o0RtU_yc