تور مشهد از رشت

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
-
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,450,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
-
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
-
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,685,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,585,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
2,260,000 تومان
نوزاد
-
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,030,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
-
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,135,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,035,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
-
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,408,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,556,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,308,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
2,260,000 تومان
نوزاد
-
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,882,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,814,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,782,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
-
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,150,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
-

اطلاعات تور

نوع سفر زمینی
مدارک لازم
  • کپی کارت ملی
  • اصل شناسنامه برای رویت هتل و مدارک محرز و شرعی جهت اثبات زوجیت
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • رزور هتل با صبحانه
  • ترانسفر رایگان

توضیحات

    

مسئولین تور

  • سپیده رمضانی
6LfLVjIhAAAAABaiSJA7PwIQWvVkywD5o0RtU_yc