تور مشهد از زنجان

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,300,000 تومان
نوزاد
-
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,300,000 تومان
نوزاد
-
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,725,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,625,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,300,000 تومان
نوزاد
-
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,280,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,300,000 تومان
نوزاد
-
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,385,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,285,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,200,000 تومان
نوزاد
-
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,448,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,596,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,348,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,300,000 تومان
نوزاد
-
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,132,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,064,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,032,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,200,000 تومان
نوزاد
-
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,470,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,300,000 تومان
نوزاد
-

اطلاعات تور

نوع سفر زمینی
مدارک لازم
  • کپی کارت ملی
  • اصل شناسنامه برای رویت هتل و مدارک محرز و شرعی جهت اثبات زوجیت
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • رزور هتل با صبحانه
  • ترانسفر رایگان

توضیحات

    

مسئولین تور

  • سپیده رمضانی
6LfLVjIhAAAAABaiSJA7PwIQWvVkywD5o0RtU_yc