تور استانبول 4 شب و 5 روز

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,700,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,920,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,580,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,320,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,200,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,910,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,320,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,200,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,140,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,800,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,320,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,200,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,700,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,110,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,200,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,000,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,200,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,100,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,040,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,480,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت
  • تست PCR یا کارت واکسن
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • رزور هتل با صبحانه
  • ترانسفر رایگان
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

    

مسئولین تور

  • ملینا حسنی قوام آباد
6LfLVjIhAAAAABaiSJA7PwIQWvVkywD5o0RtU_yc