تور دبی از شیراز

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,200,000 تومان
نوزاد
-
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,200,000 تومان
نوزاد
-
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,200,000 تومان
نوزاد
-
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,200,000 تومان
نوزاد
3,290,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,450,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,200,000 تومان
نوزاد
3,290,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,200,000 تومان
نوزاد
3,290,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,500,000 تومان
نوزاد
-
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,200,000 تومان
نوزاد
-
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,200,000 تومان
نوزاد
3,290,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت
    اسکن پاسپورت با 6 ماه اعتبار
  • کپی کارت ملی
    اسکن کارت ملی جدید اسکن شناسنامه اسکن عکس 3*4 برای افراد زیر 18 سال کپی شناسنامه فرد و والدین هم اجباری می باشد. تست منفی کرونا طبق قوانین ایرلاین( موقتا برای مسیر برگشت )
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
    ویزا اقامت همراه با صبحانه بیمه مسافرتی لیدر فارسی زبان

توضیحات

  

مسئولین تور

6LfLVjIhAAAAABaiSJA7PwIQWvVkywD5o0RtU_yc