تور دبی نوروز

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,500,000 تومان
نوزاد
4,200,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,500,000 تومان
نوزاد
4,200,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,500,000 تومان
نوزاد
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,420,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,980,000 تومان
نوزاد
3,290,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,200,000 تومان
نوزاد
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,500,000 تومان
نوزاد
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,500,000 تومان
نوزاد
4,200,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,500,000 تومان
نوزاد
4,200,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,500,000 تومان
نوزاد
4,200,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,500,000 تومان
نوزاد
4,200,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,500,000 تومان
نوزاد
4,200,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
57,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,500,000 تومان
نوزاد
4,200,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,500,000 تومان
نوزاد
4,000,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت
    اسکن پاسپورت با 6 ماه اعتبار
  • کپی کارت ملی
    اسکن کارت ملی جدید اسکن شناسنامه اسکن عکس 3*4 برای افراد زیر 18 سال کپی شناسنامه فرد و والدین هم اجباری می باشد. تست منفی کرونا طبق قوانین ایرلاین( موقتا برای مسیر برگشت )
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
    ویزا اقامت همراه با صبحانه بیمه مسافرتی لیدر فارسی زبان

توضیحات

  

مسئولین تور

6LfLVjIhAAAAABaiSJA7PwIQWvVkywD5o0RtU_yc