تور دبی از مشهد

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,500,000 تومان
نوزاد
3,290,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,500,000 تومان
نوزاد
2,000,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,600,000 تومان
نوزاد
-
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,270,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,500,000 تومان
نوزاد
-
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,500,000 تومان
نوزاد
3,290,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,500,000 تومان
نوزاد
3,290,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,500,000 تومان
نوزاد
3,290,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت
    اسکن پاسپورت با 6 ماه اعتبار
  • کپی کارت ملی
    اسکن کارت ملی جدید اسکن شناسنامه اسکن عکس 3*4 برای افراد زیر 18 سال کپی شناسنامه فرد و والدین هم اجباری می باشد. تست منفی کرونا طبق قوانین ایرلاین( موقتا برای مسیر برگشت )
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
    ویزا اقامت همراه با صبحانه بیمه مسافرتی لیدر فارسی زبان

توضیحات

  

مسئولین تور

6LfLVjIhAAAAABaiSJA7PwIQWvVkywD5o0RtU_yc